info@aluminum-artist.com +86 13556890771
Photo collage of solar panels and wind turbins - concept of sust

Energia elèctrica i subministrament elèctric

Energia elèctrica i subministrament elèctric

El SAI, és a dir, la font d'alimentació ininterrompuda, és l'equip del sistema que connecta la bateria amb el motor principal i converteix el corrent continu en alimentació de xarxa a través del circuit del mòdul, com ara l'inversor del motor principal. S'utilitza principalment per a un ordinador individual, un sistema de xarxa informàtic o una altra potència. equips electrònics com ara vàlvula solenoide, transmissor de pressió per proporcionar una font d'alimentació estable i ininterrompuda.La font d'alimentació UPS és tan àmpliament utilitzada, el dissipador de calor extruït d'alumini va tenir un paper important per garantir el funcionament normal dels equips.

photo18
photo19
photo20